sobota, 11 kwietnia 2009

Inteligencja werbalna - co to za pojęcie?

Inteligencja werbalna - zdolność formułowania wypowiedzi, a więc szybkiego dobierania adekwatnych do zakładanej treści przekazu słów oraz zdolność rozumienia komunikatów, nadawanych w formie pisemnej lub ustnej przez inne osoby. Zapewnia możliwość skutecznego porozumiewania się z otoczeniem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz