sobota, 11 kwietnia 2009

Reguły konwersacyjne jako "system operacyjny" ludzkiej mowy

W teorii implikatur konwersacyjnych Paula Grica reguły konwersacyjne (nazywane też maksymami konwersacyjnymi lub zasadami konwersacyjnymi) to zbiór praw regulujących komunikację językową. Ostentacyjne naruszenie przez nadawcę reguły konwersacyjnej kredytu studenckiego może być albo świadectwem nieporozumienia (np. tego, że jeden z uczestników komunikacji nie słyszy czy nie rozumie drugiego albo że jest z jakichś powodów niezdolny do komunikacji językowej, np. chory psychicznie), albo też sygnałem wystąpienia implikatury konwersacyjnej (o ile nic nie wskazuje na to, że nadawca nie przestrzega Zasady Współpracy).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz